Stiri
16.5 C
Buzău

Ce obligatii revin partilor in cazul descoperirii unor vicii aparente sau ascunse

Data:

Vicii ascunse si aparente Cod civil, obligatiile partilor in cazul descoperirii  acestora  

Imagini pentru imagini vicii constructie

Viciile ascunse si aparente sunt reglementate in Codul civil.

Daca viciile ascunse nu sunt descoperite  la momentul vanzarii pot crea probleme atat cumparatorului cat si vanzatorului

De exemplu, cumparatorul bunului se poate afla in situatia de a constata ca starea acestuia nu corespunde calitativ, prezinta unele vicii pe care le descopera dupa un timp de intrebuintare.

Ca urmare, bunul vandut trebuie sa aiba calitatile necesare pentru a putea fi folosit normal, potrivit destinatiei sale.

Comerciantii, in special cei care revand un bun, cunosc cat de util este ca, pentru cumparator sa se prevada o clauză contractuală prin care să solicite un termen de la sosirea mărfurilor pentru descoperirea şi reclamarea viciilor.

In mod corespunzator, cumpărătorul care a descoperit viciile ascunse ale lucrului are  obligatii de diligenta si in ce priveste denuntarea viciilor

De exemplu, este obligat să le aducă la cunoştinţa vânzătorului într-un termen rezonabil, stabilit potrivit cu împrejurările, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a cere măsura rezolutiunii.

Vicii ascunse si aparente ale bunului in Codul civil

Codul civil defineste ce sunt viciile in cazul vanzarii, precum si obligatiile partilor.

De exemplu, vanzatorul are obligatia sa furnizeze bunul in buna stare de functionare, astfel incat sa fie folosit conform destinatiei sale.

Din practica instantelor se cunosc cazuri in care se reclama descoperirea de vicii aparente sau ascunse.

Ce este viciul aparent

Viciile aparente apar in situatia cand se constata deficiente ale bunului vandut, ce se pot constata prin examinarea exterioara a bunului.

Ce este viciul ascuns, conform Cod civil

In principiu, este viciul care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistenţă de specialitate, de către un cumpărător prudent şi diligent.

In acest sens dispune si Codul civil, respectiv, este ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistenţă de specialitate, de către un cumpărător prudent şi diligent.

Viciile ascunse se descopera prin utilizarea unor mijloace tehnice in momentul receptiei marfii sau dupa un timp de la utilizare.

Prin urmare, viciile fie ca sunt ascunse sau aparente micsoreaza valoarea bunului respectiv, astfel ca cel prejudiciat trebuie sa reclame astfel de deficiente.

Exemple de vicii ascunse si aparente ale bunurilor

Situatiile in care se descopera vicii ascunse pot fi numeroase si se intilnesc chiar daca comerciantul a fost prezent la locul livrarii bunului.

Astfel ca, cel putin teoretic, ar avea posibilitatea sa constate existenta viciilor bunului.

Cu atat mai mult exista aceasta probabilitate daca comerciantul comparator se afla la distanta de locul livrarii bunului iar bunul este adus printr-un transportator.

Un astfel de caz s-ar putea intalni, de exemplu, la bunurile care se livreaza ambalate.

Dar, astfel de cazuri se pot intalni in practica si in cazul domeniul imobiliar, al cumpararii de autovehicule.

De altfel, sunt cunoscute cazurile de cumparatori de apartamente noi care au constatat vicii ascunse sau aparente ale constructiilor.

In scop de reglementare a unor astfel de situatii, Codul civil dispune prevederi referitoare la obligatiile ce revin partilor in cazul descoperirii viciilor aparente, al viciilor ascunse precum si obligatii de garantie.

Raspunderea vânzătorului unui bun pentru vicii ascunse in Codul civil

Vanzatorul unui bun trebuie să asigure cumpărătorului folosința lucrului.

De asemenea, sa garanteze cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse care fac bunul vândut impropriu întrebuințării la care este destinat.

Sau, care îi micșorează în asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic.  

Pentru ca sa existe raspunderea vanzatorului ar trebui insa ca viciul sa fi existat la data predarii bunului.

Art.1672 Cod civil reglementeaza obligaţiile principale ale vânzătorului, acestea fiind urmatoarele:

 • să transmită proprietatea bunului sau, după caz, dreptul vândut;
 • să predea bunul;
 • să îl garanteze pe cumpărător contra evicţiunii şi viciilor bunului

Alte obligatii ale vânzătorului privind viciul ascuns al bunului potrivit art.1707 Cod civil.

Garantează cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse care fac bunul vândut impropriu întrebuinţării la care este destinat.

Sau, care îi micşorează în asemenea măsură întrebuinţarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preţ mai mic.

Este ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistenţă de specialitate, de către un cumpărător prudent şi diligent.

Garanţia este datorată dacă viciul sau cauza lui exista la data predării bunului.

Vânzătorul nu datorează garanţie contra viciilor pe care cumpărătorul le cunoştea la încheierea contractului.

 În vânzările silite nu se datorează garanţie contra viciilor ascunse.

Obligatiile cumpărătorului in cazul viciilor bunului, conform Cod civil

Astfel de obligatii rezulta din dispozitiile art.17o9 Cod civil, intitulat “Denunţarea viciilor” si sunt urmatoarele:

 1. cumpărătorul care a descoperit viciile ascunse ale lucrului este obligat să le aducă la cunoştinţa vânzătorului într-un termen rezonabil, stabilit potrivit cu împrejurările, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a cere măsura prevăzută la Art. 1710 alin. (1) lit. d).
 2. in cazul în care cumpărătorul este profesionist, iar bunul vândut este mobil corporal, termenul prevăzut la alin. (1) este de două zile lucrătoare.
 3. atunci când viciul apare în mod gradual, termenele prevăzute la alin. (1) încep să curgă din ziua în care cumpărătorul îşi dă seama de gravitatea şi întinderea viciului.
 4. vânzătorul care a tăinuit viciul nu poate invoca prevederile prezentului articol
 5. cumparatorul are obligaţia ca imediat după preluare să verifice starea bunului potrivit uzanţelor.
 6. dacă în urma verificării constată existenţa unor vicii aparente, cumpărătorul trebuie să îl informeze pe vânzător despre acestea fără întârziere.
 7. in lipsa informării se considera că vânzătorul şi-a executat obligaţia de predare a bunului în starea în care se afla la momentul încheierii contractului.

Garantie vicii ascunse bun, conform Cod civil

Dispozitiile in acest domeniu se gasesc in art.1709 Cod civil privind denuntarea viciilor, mai sus aratate.

De asemenea, art.2531 Cod civil se refera la dreptul la acţiunea în răspundere pentru vicii ascunse, si consta in urmatoarele:

 • dacă prin lege nu se prevede altfel, prescripţia dreptului la acţiune pentru viciile ascunse începe să curgă:
 • in cazul unui bun transmis sau al unei lucrări executate, alta decât o construcţie, de la împlinirea unui an de la data predării ori recepţiei finale a bunului sau a lucrării, în afara cazului în care viciul a fost descoperit mai înainte, când prescripţia va începe să curgă de la data descoperirii;
 • în cazul unei construcţii, de la împlinirea a 3 ani de la data predării sau recepţiei finale a construcţiei, afară numai dacă viciul a fost descoperit mai înainte, când prescripţia va începe să curgă de la data descoperirii.
 • Pentru executarea unor lucrări curente, termenele prevăzute la alin. (1) sunt de o lună, în cazul prevăzut la lit. a), respectiv de 3 luni, în cazul prevăzut la lit. b).
 • Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul lipsei calităţilor convenite ori al lipsurilor cantitative, însă numai dacă oricare din aceste lipsuri nu puteau fi descoperite, fără cunoştinţe speciale, printr-o verificare normală.
 •  
 • Ce poate obtine cumparatorul in temeiul obligaţiei vânzătorului de garanţie contra viciilor, conform Codului civil

-înlăturarea viciilor de către vânzător sau pe cheltuiala acestuia;

-înlocuirea bunului vândut cu un bun de acelaşi fel, însă lipsit de vicii;

-reducerea corespunzătoare a preţului;

-rezoluţiunea vânzării.

Codul civil despre, cum se poate apara vanzatorul in instanta privind viciile

Legea dispune ca, la cererea vânzătorului, instanţa, ţinând seama de gravitatea viciilor şi de scopul pentru care contractul a fost încheiat, precum şi de alte împrejurări, poate dispune o altă măsură decât cea solicitată de cumpărător.

În cazul în care cumpărătorul este profesionist, iar bunul vândut este mobil corporal, termenul este de două zile lucrătoare.

Pentru ca viciul poate sa apara in timp, deci, atunci când apare în mod gradual, termenele încep să curgă din ziua în care cumpărătorul îşi dă seama de gravitatea şi întinderea viciului.

Vânzătorul care a tăinuit viciul nu poate invoca prevederile prezentului articol.

Notificarea viciilor ascunse ca mijloc de aparare al cumparatorului

Un prim pas pentru cumparator de aparare a drepturilor sale este sa-l notifice pe vanzator in legatura cu descoperirea viciilor ascunse sau aparente.

Va arata in ce consta viciul descoperit, va stabili termenul pentru reglementarea situatiei si sanctiunile la care este supus vanzatorul in caz de refuz.

 Ce prevede codul civil despre  dreptul la acţiunea în răspundere pentru vicii aparente:

Dupa descoperirea unui viciu se poate pune intrebarea cand incepe sa curga prescripţia dreptului la acţiune izvorât din transmiterea unor bunuri sau executarea unor lucrări, cu vicii aparente, în cazurile în care legea sau contractul obligă la garanţie şi pentru asemenea vicii.

Raspunsul este ca, de la data predării sau recepţiei finale a bunului ori a lucrării sau, după caz, de la data împlinirii termenului prevăzut de lege ori stabilit prin procesul-verbal de constatare a viciilor, pentru înlăturarea de către debitor a viciilor constatate.

Se aplică şi în cazul lipsei calităţilor convenite ori al lipsurilor cantitative, însă numai dacă oricare dintre aceste lipsuri puteau fi descoperite, fără cunoştinţe speciale, printr-o verificare normală.

Studiu de caz privind viciile ascunse reclamate, nu se incadreaza in dispozitiile Codului civil

Reclamanta a sustinut că în materia contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul garantează pe cumpărător pentru evicţiune şi pentru vicii ascunse.

În acest sens, art. 1707 C .civ. reglementează răspunderea vânzătorului pentru vicii ascunse, stabilind că „ (1) Vânzătorul garantează cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse care fac bunul vândut impropriu întrebuinţării la care este destinat sau care îi micşorează în asemenea măsură întrebuinţarea sau valoarea.

Astfel încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preţ mai mic.

(2) Este ascuns acel viciu care data predării, nu putea fi descoperit, fără asistenţă de specialitate, de către un cumpărător prudent şi diligent.

(3) Garanţia este datorată daca viciul sau cauza lui exista la data predării bunului.(4) Vânzătorul nu datorează garanţie contra viciilor pe care cumpărătorul le cunoştea la încheierea contractului.”

Aşa cum a reţinut şi prima instanţă, pentru angajarea răspunderii vânzătorului pentrun viciile ascunse este necesară îndeplinirea cumulativă a celor trei condiţii viciul sa fie ascuns, să fi existat în momentul vânzării şi să fie grav .

Trebuie subliniat faptul că în vederea antrenării răspunderii vânzătorului pentru vicii ascunse, cumpărătorul a achiziţionat bunul dorit, însă din cauza unor vicii ascunse acesta este impropriu folosirii conform destinaţiei sale sau îi micşorează valoarea.

Ce a retinut instanta despre raspunderea vanzatorului pentru vicii ascunse

În analizarea răspunderii vânzătorului pentru vicii ascunse se reţine de către tribunal că în speţă nu sunt îndeplinite condiţiile ce se desprind din cuprinsul art. 1707 C .civ.

Posibilitatea cumpărătorului de a lua cunoştinţa de viciul lucrului se apreciază in abstracto , avându-se in vedere un comparator prudent si diligent.

Ca atare, lipsa de informare, de experienţa, cat si nepriceperea cumpărătorului nu fac ca viciile ascunse sa fie considerate ascunse.

Codul civil prevede expres ca un viciu ascuns daca nu putea fi descoperit de un cumpărător prudent si diligent , fără asistenta de specialitate .

Astfel încât, se impune a se analiza in cauza, pe de o parte, daca apelantul-reclamant a acţionat ca un cumpărător prudent si diligent, iar, pe de alta parte, daca acţionând astfel, ar fi putut constata presupusele vicii ascunse.

Or, primul aspect care rezulta din probele administrate este acela ca reclamantul a avut posibilitatea analizării stării bunului cumpărat la momentul predării .

Motivele pentru care a fost respinsa actiunea privind viciile ascunse

contrar susţinerilor apelantului, existenţa unor infiltraţii de apă de pe acoperişul imobilului nu poate reprezenta un viciu ascuns al obiectului contractului de vânzare-cumpărare întrucât aşa cum a reţinut şi judecătorul fondului, apelantul avea posibilitatea să verifice starea acoperişului la momentul contractării.

Tribunalul reţine că la momentul vânzării reclamantul nu a inspectat acoperişul imobilului, iar la mai bine de 3 luni de la perfectarea contractului, a procedat la inspectarea stării acoperişului si a constat ca acel acoperiş are izolaţia veche.

Ceea ce înseamnă că acestea erau vicii aparente ce puteau fi descoperite la data predării imobilului fără cunoştinţe de specialitate, însă cu un minim de diligenta si prudenta.

In ceea ce priveşte viciul ascuns constând in ineficienta instalaţiei de încălzire termica ,Tribunal reţine că în concluziile raportului de expertiza tehnica judiciara se conchide ca centrala termica si caloriferele indicate in documentaţia aflata la dosar poate asigura confortul termic dorit.

In măsura in care aceasta este reglata la parametrii recomandaţi de producător, atât centrala termica, cat si corpurile statice, caloriferele sunt corect dimensionate pentru încălzirea imobilului la temperatura optima de 23-25 grade Celsius.

Din probele administrate în faţa primei instanţe nu rezultă că pârâta i-ar fi comunicat reclamatului că imobilul dispune de încălzire în pardoseală.

Concluzia care se trage din aceasta situaţie de fapt este ca reclamantul nu a acţionat prudent si diligent in demersurile de cumpărare a imobilului, limitându-se la a face verificări superficiale, deşi caracteristice bunului, cunoscute , ar fi impus verificări mai am amănunţite.

In aceste condiţii, tribunalul apreciază ca reclamantul nu a acţionat ca un cumpărător prudent si diligent, situaţie in care viciile constatate ulterior nu pot reprezenta vicii ascunse in sensul art.1707 si urm. C.civ., si nu pot angaja răspunderea contractuala a vânzătorului.

Alte articole de acelasi autor:

-In ce consta infractiunea de frauda informatica;

Cum se poate obtine anularea procesului verbal de contraventie constand in neacordarea prioritatii de trecere pietonului angajat în traversare pe trecerea de pietoni;

-Ce motive pot fi considerate temeinice pentru incredintarea copilului minor;

-La ce moment unei persoane i se atribuie calitatea de suspect in procesul penal;

Care sunt criteriile de stabilire a daunelor morale in cazul unui accident cu mai multe victime;

Ce reguli de circulatie trebuie sa respectam pe autostrada;

– Cand o persoana devine din suspect inculpat si ce drepturi si obligatii are un inculpat in procesul penal;

– Care sunt criteriile de stabilire a daunelor morale in cazul unui accident cu mai multe victime;

 Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;

 In ce situatii se aplica raspunderea pentru ruina edificiului;

Care sunt asemanarile si desosebirile la infracţiunile contra libertăţii şi integrităţii sexuale prin modul de reglementare.

Responsabilitate, profesionalism, fidelitate fata de client

http;//savocat-tudor.ro

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va acorda asistenta in cazul cand aveti un litigiu privind vicii ascunse sau aparente.

Luati legatura cu noi, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Solutii dentare accesibile si profesionale

  In ziua de astazi, toti oamenii pot beneficia de...

  Top 6 motive să investești în marketing digital

  Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

  Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

  Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

  Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

  În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...