Stiri
35.4 C
Buzău

Ce modificari a adus Legea 143/2000 privind combaterea traficului illicit de droguri

Data:

Ce modificari a adus Legea 143/2000 privind combaterea traficului illicit de droguri

In primul rand, Legea nr. 143/2000  defineste înţelesul unor termeni şi expresii din lege, intre care mentionez:

Imagini pentru imagini consum droguri

  • Categoriile de droguri

 

-droguri -plantele şi substanţele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conţin asemenea plante şi substanţe, înscrise în tabelele nr. I-III;

-droguri de mare risc – drogurile înscrise în tabelele nr. I şi II;d) droguri de risc – drogurile înscrise în tabelul nr. III;

-precursori – substanţele utilizate frecvent în fabricarea drogurilor, înscrise în tabelul nr. IV;

 

  • Cine este considerat consumator de droguri

 

-consum ilicit de droguri – consumul de droguri aflate sub control naţional, fără prescripţie medicală;

-consumator – persoana care îşi administrează sau permite să i se administreze droguri, în mod ilicit, prin înghiţire, fumat, injectare, prizare, inhalare sau alte căi prin care drogul poate ajunge în organism;

– consumator dependent – consumatorul care, ca urmare a administrării drogului în mod repetat şi sub necesitate ori nevoie, prezintă consecinţe fizice şi psihice conform criteriilor medicale şi sociale;

 

  • Programele de prevenire si asistenta in domeniu

 

-program integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri – totalitatea serviciilor de sănătate şi a serviciilor de asistenţă psihologică şi socială asigurate în mod integrat şi coordonat persoanelor consumatoare de droguri, prin unităţile medicale, psihologice şi sociale, publice, private şi mixte;

-circuit integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri – totalitatea programelor integrate de asistenţă asigurate consumatorilor şi consumatorilor dependenţi în vederea ameliorării stării de sănătate în sensul bunăstării fizice, psihice şi sociale a individului;

 

-program terapeutic – totalitatea serviciilor şi a măsurilor medicale şi psihologice integrate, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare şi adaptare continuă pentru fiecare consumator dependent, în vederea întreruperii consumului, a înlăturării dependenţei psihice şi/sau fizice şi/sau a reducerii riscurilor asociate consumului;

Imagini pentru imagini consum droguri

-program psihologic şi social – totalitatea serviciilor de evaluare, consiliere şi psihoterapie individuală sau de grup şi a serviciilor şi măsurilor sociale, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare şi adaptare continuă pentru fiecare consumator, în vederea înlăturării dependenţei, reabilitării şi reinserţiei lui sociale;

-circuit terapeutic-ansamblul de programe terapeutice aplicate consumatorului dependent de droguri în mod complex, multidisciplinar, multisectorial şi continuu, având ca scop ameliorarea stării de sănătate;

-evaluare-determinarea caracteristicilor psihologice şi sociale ale consumatorului de către centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în vederea includerii şi supravegherii consumatorului într-un program psihologic şi social de către managerul de caz;

 

-program naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri – instrument de planificare strategică şi financiară a politicilor publice antidrog, reprezentând ansamblul de acţiuni multianuale care au ca scop dezvoltarea şi consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire a consumului de droguri şi serviciilor de asistenţă pentru consumatorii de droguri, implementate de către Agenţia Naţională Antidrog;

-program de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri – instrument de planificare strategică şi financiară a politicilor publice antidrog, reprezentând ansamblul de acţiuni multianuale care răspund priorităţilor naţionale în domeniu prin asigurarea complementarităţii proiectelor de prevenire a consumului de droguri şi serviciilor de asistenţă pentru consumatorii de droguri, implementate de către societatea civilă.

 

  • Care sunt infractiunile incriminate de Legea nr.143/2000

 

In continuare, Legea nr. 143/2000 arata care sunt cele 10 infracţiuni, precum si modalităţi prin care se poate încălca regimul  drogurilor, acestea fiind urmatoarele:

 

Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

 

Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

 

Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

 

Punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unei locuinţe sau a unui local ori a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi

 

Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenţie, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi eliberarea cu intenţie de droguri de mare risc, pe baza unei reţete medicale prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate.

Obţinerea de droguri de mare risc prin folosirea unei reţete medicale prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani.

 

Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condiţiilor legale, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani

Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanţi chimici toxici unui minor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

 

Finanţarea săvârşirii faptelor prevăzute la art. 2-5 se sancţionează cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele speciale ale acestora majorându-se cu o treime.

 

Îndemnul la consumul ilicit de droguri de mare risc, prin orice mijloace, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

 

  • alte modificari ale Legii143/2000

 

 

Este de mentionat ca, dupa ce s-a modificat legislatia penale ca urmare a intrarii in vigoare a noului Cod penal, in materia traficului ilicit de droguri au fost reduse pedepsele, unele chiar substantial.

 

De asemenea, o modificare consta in posibilitatea renuntarii la aplicarea pedepsei sau amanarea acesteia, astfel: dacă, până în momentul pronunţării hotărârii, inculpatul respectă protocolul programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, instanţade judecată poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 80, respectiv art. 83 din Codul penal.

 

Nerespectarea, pe durata termenului de supraveghere, a programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri atrage în mod corespunzător aplicarea dispoziţiilor art. 88 alin. (1) din Codul penal.

 

 

In Legea nr. 143/2000 sunt prevazute unele dispozitii exprese privind autorizarea de livrari supravegheate, de folosire a investigatorilor acoperiti :

-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate autoriza efectuarea de livrări supravegheate, cu sau fără substituirea totală a drogurilor şi a precursorilor;

-procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor acoperiţi pentru descoperirea faptelor, identificarea autorilor şi obţinerea mijloacelorde probă, în situaţiile în care există indicii temeinice că a fost săvârşită sau se pregăteşte comiterea unei infracţiuni dintre celeprevăzute de Legea nr. 143/2000, în baza art. 21 din aceeaşi lege;

 

-poliţiştii din formaţiunile de specialitate, care acţionează ca investigatori acoperiţi, precum şi colaboratorii acestora pot procura droguri, substanţe chimice esenţiale şi precursori, cu autorizaţia prealabilă a procurorului, în vederea descoperirii activităţilor infracţionaleşi identificării persoanelor implicate în astfel de activităţi;

-actele încheiate de poliţiştii şi colaboratorii acestora pot constitui mijloace de probă ;

 

– în cazul în care există indicii temeinice că o persoană transport droguri ascunse în corpul său, pe baza consimţământului scris, organul de urmărire penală dispune efectuarea unor examene medicale,în vederea depistării acestora. În caz de refuz, se va solicita autorizarea procurorului, care va menţiona şi unitatea medicală ceurmează să efectueze aceste investigaţii medicale. Actele conţinând rezultatul investigaţiilor medicale, precum şi modul în care acestea s-au efectuat se transmit de îndată  procurorului sau politistului.

 

  • Alte articole de celasi autor;

Accesul, fara drept, la un sistem informatic, infractiune prevazuta de art. 360 Cod penal;

Ce trebuie sa se probeze si ce obligatii ii revin asiguratului in cazul care intervine riscul asigurat;

CARE ESTE OBIECTUL DREPTULUI FINANCIAR;

– Noul cod civil si de procedura civila

-In ce situatii se aplica răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri;

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

 

 

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Panouri solare pentru casele din zonele izolate: Avantaje și provocări

Am descoperit că panourile solare pentru casele din zonele...

O promovare online eficienta pentru business-ul tau

Traim intr-o lume in care aproape tot se intampla...

Cum sa ai confortul necesar in interior?

Sistemele HVAC reprezinta un element esential pentru confortul si...

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...