Stiri
35.4 C
Buzău

Ce este contractul de transport si ce documente de transport insotesc bunurile

Data:

 Ce este contractul de transport si ce documente de transport insotesc bunurile

Contractul de transport este reglementat de art.1955 C.civ. care dispune ca  prin contractul de transport, o parte, numită transportator, se obligă, cu titlu principal, să transporte o persoană sau un bun dintr-un loc în altul, în schimbul unui preţ pe care pasagerul, expeditorul sau destinatarul se obligă să îl plătească, la timpul şi locul convenite.Prin urmare, părţile contractului de transport sunt expeditorul şi transportatorul.

  • Cum se face dovada contractului de transport

In continuarea dispozitiilor cu privire la contractul de transport, art. 1956 C. civ. se refera la dovada acestuia. In acest sens se arata: contractul de transport se dovedeşte prin documentede transport, precum scrisoare de trăsură, recipisă de bagaje, foaie de parcurs, conosament, tichet ori legitimaţie de călătorie sau altele asemenea, de la caz la caz.

  • Care sunt modalitatile de transport

Modalităţile de transport sunt reglementate prin dispozitiile art. 1957 C.civ., care arata ca transportul poate fi realizat de unul sau mai mulţi transportatori, în acest din urmă caz putând fi succesiv ori combinat. Transportul succesiv este cel efectuat de 2 sau mai mulţi transportatori succesivi care utilizează acelaşi mod de transport.

Transportul combinat este cel în care acelaşi transportator sau aceiaşi transportatori succesivi utilizează moduri de transport diferite. Transportatorii care se succed îşi predau unul altuia bunurile şi bagajele transportate, pânăla destinaţie, fără intervenţia expeditorului sau a călătorului.

  • Cazul transportului gratuit

Ca excepţie, transportul cu titlu gratuit nu este supus dispoziţiilor cuprinse capitolul la care ne referim. În acest caz, transportatorul este ţinut numai de o obligaţie de prudenţă şi diligenţă.

De asemenea, transportatorul care îşi oferă serviciile publicului trebuie să transporte orice persoană care solicită serviciile sale şi orice bun al cărui transport este solicitat, dacă nu are un motiv întemeiat de refuz. Pasagerul, expeditorul şi destinatarul sunt obligaţi să respecte instrucţiunile transportatorului.

  •  Documentele de transport.

Documentele de transport insotesc bunurile care circulă de la expeditor către destinatar sau către locul stabilit în contract.

In ce priveste documentul de transport art. 1961 din C.civ. dispune urmatoarele:

-la remiterea bunurilor pentru transport, expeditorul trebuie să predea transportatorului, în afară de documentul de transport, toate documentele suplimentare vamale, sanitare, fiscale şi altele asemenea, necesare efectuării transportului, potrivit legii.

-documentul de transport este semnat de expeditor şi trebuie să cuprindă, între altele, menţiuni privind identitatea expeditorului, a transportatorului şi a destinatarului şi, după caz, a persoanei care trebuie să plătească transportul. Documentul de transport menţionează, de asemenea, locul şi data luării în primire a bunului, punctul de plecare şi cel de destinaţie, preţul şi termenul transportului, natura, cantitatea, volumul sau masa şi starea aparentă a bunului la predarea spre transport, caracterul periculos al bunului, dacă este cazul, precum şi documentele suplimentare care au fost predate şi însoţesc transportul. Părţile pot conveni să introducă şi alte menţiuni în documentul de transport. Dispoziţiile legii speciale rămân aplicabile.

 

In ce privste raspunderea partilor implicate in contractul de transport, este de mentionat ca expeditorul răspunde faţă de transportator pentru prejudiciile cauzate de un viciu propriu al bunului sau de orice omisiune, insuficienţă ori inexactitate a menţiunilor din documentul de transport sau, dacă este cazul, din documentele suplimentare.

La randul sau, transportatorul rămâne răspunzător faţă de terţi pentru prejudiciile rezultate dintr-o astfel de cauză, având drept de regres împotriva expeditorului.

Transportatorul trebuie să elibereze expeditorului, a cererea acestuia si in lipsa documentelor de transport, o recipisă de primire a bunului spre transport, care va conţine aceleaşi elemente pe care trebuie să le indice documentul de transport.

Exceptia o constituie   transportul rutier de mărfuri   cand bunurile nu pot circula decât însoţite de documentele de transport, cu excluderea recipiselor sau a altor înscrisuri.

  • Alte articole de acelasi autor:

Filmarea faptei cu aparatul videoradar a fost combatuta cu alte probe si astfel anulat procesul verbal de contraventie;

Ce reguli noi pentru sustinerea examenului de obtinere a permisului de conducere auto intra in vigoare;

In ce conditii o persoana raspunde pentru o fapta ilicita sau este sanctionata pentru o raspundere contractuala;

In ce situatii casatoria se desface din culpa sotilor si ce trebuie dovedit;

Cum se stabilesc despagubirele in cazurile de accidente produse de vehicule si modalitatea in care trebuie sa procedati in relatiile cu societatea de asigurare;

– In ce consta infractiunea de frauda informatica;

– Ce se poate invoca pentru anularea deciziei de sanctionare disciplinara cu referire la procedura cercetării disciplinare;

Cum interpreteaza notiunea de accident de circulatie din definirea infractiunii de parasirea locului accidentului Curtea Constitutionala;

-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice.

Cabinet avocat Tudor Ion

Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client.

 

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

 

 

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...