Stiri
16.5 C
Buzău

AVOCAT ROMAN REPREZINT CETATENI STRAINI IN ROMANIA

Data:

AVOCAT ROMAN REPREZINT CETATENI STRAINI IN ROMANIA

Avocat roman, titular cabinet de avocatura in Bucuresti  asigura pentru diaspora servicii de avocatura.

Serviciile constau in: consultanta, asistenta juridica si reprezentare in instanta si autoritati.

Domeniile sunt: civil, penal, dreptul muncii, procese de dreptul familiei(divort, incredintare minori), malpraxis.

Alte servicii pot consta in :apostilare si traduceri, exequator, cazier judiciar, dare de data certa inscrisuri.

Obtinere de certificate de casatorie, certificate de nastere, certificate de deces, traduceri, legalizari, cazier fiscal si alte acte care trebuiesc obtinute in Romania.

In mod evident ca nu va trebuii sa veniti in tara, fiind suficienta o procura speciala, precum in cazurile de divort.

Ce face Cabinetul nostru de avocatura in situatia cand aveti in Romania o cauza penala.

 Drepturile avocatului exercitabile în tot cursul procesului penal – indiferent de etapa procesuală în care se află cauza.

– Avocatul are dreptul să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării. [art. 10 alin. (2), teza finală din Codul de procedură penală]

– Organele judiciare au obligaţia de a asigura exercitarea deplină şi efectivă a dreptului la apărare de către părţi şi subiecţii procesuali principali în tot cursul procesului penal. 

Art. 10 alin. (5) din Codul de procedură penală]

– Avocatul asistă sau reprezintă în procesul penal, părţile ori subiecţii procesuali principali, în condiţiile legii.

Art. 88 alin. (1) din Codul de procedură penală]

– Persoana reţinută sau arestată are dreptul să ia contact cu avocatul, asigurându-i-se confidenţialitatea comunicărilor.

Dar, cu respectarea măsurilor necesare de supraveghere vizuală, de pază şi securitate.

Fără să fie interceptată sau înregistrată convorbirea dintre ei. 

Probele obţinute cu încălcarea acestui drept vor fi excluse în temeiul art. 102 alin. (2) din Codul de procedură penală.

Avocat roman cetateni straini, urmarirea penala

Avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală, cu excepţia:

            a) situaţiei în care se utilizează metodele speciale de supraveghere ori cercetare, prevăzute în cap. IV din titlul IV;

            b) percheziţiei corporale sau a vehiculelor în cazul infracţiunilor flagrante. [art. 92 alin. (1) din Codul de procedură penală]

– Avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul de a solicita să fie încunoştinţat de data şi ora efectuării actului de urmărire penală.

Ori a audierii realizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi.

Încunoştinţarea se face prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

Art. 92 alin. (2) din Codul de procedură penală.

– Lipsa avocatului nu împiedică efectuarea actului de urmărire penală sau a audierii, dacă există dovada că acesta a fost încunoştinţat în condiţiile prevăzute de lege. Art. 92 alin. (3) din Codul de procedură penală.

– Avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să participe la audierea oricărei persoane de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, să formuleze plângeri, cereri şi memorii.

În cazul efectuării percheziţiei domiciliare, încunoştinţarea avocatului se poate face şi după prezentarea organului de urmărire penală la domiciliul persoanei ce urmează sa fie percheziţionată.

Art. 92 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură penală.

Avocat roman, aparatorul partii vatamate, drepturi

– Avocatul persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civilmente are dreptul prevăzut la art. 92 alin. (8) din Codul de procedură penală.

Dreptul de a beneficia de timpul şi înlesnirile necesare pentru pregătirea şi realizarea unei apărări efective. Art. 93 alin. (2) din Codul de procedură penală.

– Pe tot parcursul procesului penal, avocatul părţilor şi al subiecţilor procesuali principali are dreptul de a solicita consultarea dosarului, acest drept neputând fi exercitat şi nici restrâns în mod abuziv. [art. 94 alin. (1) din Codul de procedură penală]

            – Consultarea dosarului presupune dreptul de a studia actele acestuia, dreptul de a nota date sau informaţii din dosar.

Si de a obţine fotocopii pe cheltuiala clientului. [art. 94 alin. (2) din Codul de procedură penală]

            – În cursul urmăririi penale, procurorul ori organul de cercetare penală delegat stabileşte data şi durata consultării dosarului într-un termen rezonabil.

Art. 94 alin. (3) din Codul de procedură penală]

            – În cursul urmăririi penale, procurorul poate restricţiona motivat consultarea dosarului.

Dacă prin aceasta s-ar putea aduce atingere bunei desfăşurări a urmăririi penale.

După punerea în mişcare a acţiunii penale, restricţionarea se poate dispune pentru cel mult 10 zile. [art. 94 alin. (4) din Codul de procedură penală]

            – În cursul urmăririi penale, avocatul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea sau secretul datelor şi actelor de care a luat cunoştinţa cu ocazia consultării dosarului. [art. 94 alin. (5) din Codul de procedură penală]

Drepturi ce nu pot fi restrictionate pentru un avocat roman

  – În toate cazurile, avocatului nu îi poate fi restricţionat dreptul de a consulta declaraţiile părţii sau ale subiectului procesual principal pe care îl asistă.

De asemenea,  daca îl reprezintă. [art. 94 alin. (6) din Codul de procedură penală].

  – În vederea pregătirii apărării, avocatul inculpatului are dreptul de a lua cunoştinţă de întreg materialul dosarului de urmărire penală.

Aceasta în procedurile desfăşurate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi privind măsurile privative sau restrictive de drepturi, la care avocatul participă. [art. 94 alin. (7) din Codul de procedură penală]

– Dispoziţiile  art. 94 alin. 1-7 din Codul de procedură penală. Se aplică în mod corespunzător cu privire la dreptul părţilor şi al subiecţilor procesuali principali de a consulta dosarul.

Art. 94 alin. (8) din Codul de procedură penală.

Drepturile avocatului exercitabile în cursul fazei de urmărire penală

            – În cazul în care avocatul suspectului sau al inculpatului este prezent la efectuarea unui act de urmărire penală, se face menţiune despre aceasta şi despre eventualele obiecţiuni formulate iar actul este semnat şi de avocat.

Art. 92 alin. (6) din Codul de procedură penală.

– Avocatul are dreptul de a formula plângere potrivit art. 336-339.

Art. 95 alin. (1) din Codul de procedură penală.

 Este vorba despre plângerea împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală dispuse de organul de cercetare penală, respectiv de procuror.

Din economia reglementării rezultă că art. 95 alin. (1) din Codul de procedură penală, consacră dreptul avocatului de a formula acest tip de plângere.

Aceasta în situaţia în care s-a adus atingere propriilor sale drepturi procesuale prin actul sau măsura organelor de urmărire penală.

Titularul cabinetului av.Tudor Ion a fost magistrat la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Poseda o experienta bogata ca avocat, a fost aparator in procese precum “Flota” “Tigareta 2”

Date de contact:

Av.Tudor Ion 0724260393

https://avocat-tudor.ro

avocat_tudorion@yahoo.com

Luati legatura cu Cabinetul de avocat Tudor Ion, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro.

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Solutii dentare accesibile si profesionale

  In ziua de astazi, toti oamenii pot beneficia de...

  Top 6 motive să investești în marketing digital

  Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

  Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

  Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

  Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

  În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...