Stiri
16.5 C
Buzău

Avocat Bucuresti va poate ajuta in solutionarea problemelor juridice

Data:

Avocat Bucuresti va poate ajuta in solutionarea problemelor juridice

Un avocat Bucuresti va poate ajuta prin exercitarea drepturilor ce- revin conform legii avocaturii.

Are dreptul sa puna concluzii la toate instantele din Bucuresti, dar si la instantele din tara 

De asemenea, va poate repreprezenta la autoritatile din Bucuresti si din tara.

De precizat ca, profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte.

Baroul Bucuresti este barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R.

Cum se dobandeste calitatea de avocat in Baroul Bucuresti

Ca sa devina membru al Baroului Bucuresti persoana respectiva trebuie sa indeplineasca anumite condiţii. Sa aiba  exerciţiul drepturilor civile şi politice. Sa fie licenţiat al unei facultăţi de drept cu durata stabilită de lege. Nu se găseşte în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege.Sa fie apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei. Indeplinirea acestei condiţiii trebuie dovedită cu certificat medical de sănătat.  Actul sa fie eliberat pe baza constatărilor făcute de o comisie medicală constituită în condiţiile prevăzute în statutul profesiei. Primirea în profesie se realizează numai în baza unui examen organizat de U.N.B.R.  Primirea in profesie se realizeza cel puţin anual şi la nivel naţional, potrivit prezentei legi şi Statutului profesiei de avocat.

Un avocat Bucuresti va poate ajuta prin exercitarea drepturilor conferite de lege

In primul rand, avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale omului.

Avocatul din Bucuresti are dreptul să asiste şi să reprezinte persoanele fizice şi juridice în faţa instanţelor autorităţii judecătoreşti.

Dar, şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor şi instituţiilor publice.

Precum şi în faţa altor persoane fizice sau juridice, care au obligaţia să permită şi să asigure avocatului desfăşurarea nestingherită a activităţii sale, în condiţiile legii.

Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul.

În exercitarea dreptului de apărare avocatul are dreptul şi obligaţia de a stărui pentru realizarea liberului acces la justiţie.

De asemenea, pentru un proces echitabil şi într-un termen rezonabil.

Prin ce activitati se realizeaza activitatea unui avocat Bucuresti 

Consultaţii şi cereri cu caracter juridic.

Asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală.

In fata autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti.

A organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii.

Redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare.

Asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor autorităţi publice.

Cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate.

Apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice.

Este vorba despre raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină.

Prin ce alte activitati va ajuta un avocat Bucuresti

Activităţi de mediere si activităţi fiduciare desfăşurate în condiţiile Codului civil.

Stabilirea temporară a sediului pentru societăţi la sediul profesional al avocatului.

Inregistrarea acestora, în numele şi pe seama clientului, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate.

Activităţi de curatelă specială potrivit legii şi Statutului profesiei de avocat.

Sa foloseasca orice mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condiţiile legii.

Avocat in Bucuresti este un partener principal al justitiei

În Legea 51/1995 se precizeaza acest aspect. In exercitarea profesiei, avocaţii sunt parteneri indispensabili ai justiţiei, ocrotiţi de lege, fără a putea fi asimilaţi funcţionarilor publici. Fac exceptie situaţiile în care atestă identitatea părţilor, a conţinutului sau datei unui act. Avocatul este obligat să respecte solemnitatea şedinţei de judecată. Să nu folosească cuvinte sau expresii de natură a aduce atingere demnităţii judecătorului, procurorului, altor avocaţi, părţilor sau reprezentanţilor acestora în proces. Avocatul nu răspunde penal pentru susţinerile făcute oral sau în scris, în forma adecvată în faţa instanţelor de judecată.  A organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdicţie. Nici dacă sunt în legătură cu consultaţiile oferite justiţiabililor ori cu formularea apărării în acea cauză.  Ori pentru susţinerile făcute în cadrul consultaţiilor verbale sau consultaţiilor scrise acordate clienţilor, dacă ele sunt făcute cu respectarea normelor de deontologie profesională.

Indatoririle unui avocat in Bucuresti

Avocatul este dator să studieze temeinic cauzele care i-au fost încredinţate, angajate sau din oficiu. Să se prezinte la fiecare termen la instanţele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte instituţii, conform mandatului încredinţat.  Să manifeste conştiinciozitate şi probitate profesională.  Să pledeze cu demnitate faţă de judecători şi de părţile din proces, să depună concluzii scrise sau note de şedinţă ori de câte ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta.  Ori instanţa de judecată dispune în acest sens.  Avocatul este obligat să depună toată diligenţa pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale clienţilor.   Să uzeze de mijloacele prevăzute de lege, pe care le consideră favorabile acestora. Avocatul este obligat să se abţină de la asistarea şi sfătuirea unui client în realizarea de către acesta de acte sau fapte ce ar putea constitui infracţiuni. Avocatul este îndreptăţit să se retragă imediat şi să renunţe la asistarea şi reprezentarea clientului în cazul în care acţiunile şi scopurile acestuia, aparent legale la începutul asistenţei şi/sau al reprezentării, se dovedesc, pe parcursul acesteia, ca fiind infracţionale.

Alte articole ale autorului

In ce poate consta consilierea de cate un avocat specializat in dreptul muncii;

–Ce criterii se au in vedere la admiterea cererii de prelungire a dreptului de circulatie;

Din ce motive este bine sa se rezerve dreptul de uzufruct sau abitatie la instrainarea unei locuinte si ce greseli trebuie evitate;

Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;

–In ce cazuri constituie provocare documentarea infractiunilor de trafic de droguri prevazuta de Legea 143/2000 prin folosirea investigatorilor acoperiti;

–Cum se stabileste ca o persoana a comis o fapta cu vinovatie si in ce forma raspunde;

Ce motive se pot invoca in cererea de anulare a procesului-verbal de contraventie al CNAIR;

–Din ce motive au fost achitati pentru constituire grup infractional desi la comiterea faptei au participat trei inculpati;

–Cum procedam in cazul viciilor ascunse ale constructiilor in vederea tragerii la raspundere a persoanei vinovate

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va ofera consultnta juridica, asistenta si reprezentare juridica in problemele juridice cu care va confruntati.

Luati legatura cu no, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Solutii dentare accesibile si profesionale

  In ziua de astazi, toti oamenii pot beneficia de...

  Top 6 motive să investești în marketing digital

  Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

  Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

  Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

  Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

  În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...