Stiri
16.5 C
Buzău

Autoritatea parinteasca in caz de neintelegeri si divort sau sotul plecat in strainatate

Data:

Autoritatea părintească reprezinta ansamblul de drepturi şi îndatoriri care privesc atât persoana, cât şi bunurile copilului. Principiul este valabil, atat pentru copilul din căsătorie, pentru cel adoptat, ca şi pentru copilul din afara căsătoriei.

Exercitarea autoritatii parintesti trebuie să se facă exclusiv, în interesul minorului. Dar, cu respectarea independenţei (separaţiei) patrimoniale în raporturile părinţilor cu acesta

Deciziile importante privind autoritatea parinteasca se iau de catre ambii parinti. Precum cele referitoare la alegerea felului învăţăturii sau pregătirii profesionale, tratamente medicale complexe. De asemenea, intervenţii chirurgicale, reşedinţa copilului sau administrarea bunurilor.

Autoritatea parinteasca se exercita pana cand copilul dobandeste capacitatea deplina de exercitiu.

Autoritatea parinteasca, reglementare

Autoritatea parinteasca este reglementata de art.483-512 din Codul civil.

Părinţii au dreptul şi îndatorirea de a creşte copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, psihică şi intelectuală. De educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însuşirilor şi nevoilor copilului.Ei sunt datori să dea copilului orientarea şi sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le recunoaşte acestuia. Intre părinţi se pot ivi neînţelegeri cu privire la exerciţiul drepturilor sau îndeplinirea îndatoririlor părinteşti. Instanţa de tutelă (judecătoria) hotărăşte potrivit interesului superior al copilului.  Ia în considerare concluziile anchetei psihosociale (art. 486 Noul Cod Civil).

Neintelegerile ce se pot ivi cu privire la autoritatea parintesca

Viata demonstreaza ca, pot exista neînţelegeri cu privire la drepturile şi îndatoririle părinteşti asupra copilului minor.Se pot referi la exercitarea autorităţii părinteşti, locuinţa copilului, legăturile personale ale părintelui cu minorul.   La obligaţia de întreţinere a copilului şi administrarea bunurilor,. Ori, relaţiile sociale ale copilului, schimbarea felului învăţăturii şi pregătirii profesionale ale minorului. Daca intelegerile nu se pot rezolva amiabil, poti introduce o cerere de chemare in judecata avand ca obiect un litigiu din dreptul familiei. Trebuiesc cunoscute insa regulile privind autoritatea parinteasca, ce  reglementeaza aceasta materie.Instanta de tutela are competenta sa hotarasca avand in vedere interesul superior al copilului precum si concluziile anchetei psihosociale.

Exercitarea autoritatii parintesti in cazul divortului

Exercitarea autorităţii părinteşti se face de către ambii părinţi. Regula este aceea că, după divorţ, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi.

Când există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanţa hotaraste
ca autoritatea părintească să fie exercitată de către unul dintre părinţi.

În această situaţie, celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului în care copilul este crescut şi educat. Precum şi dreptul de a consimţi la adopţia acestuia.

Plasamentului copilului la alte persoane

In mod cu totul excepţional, instanţa de tutelă poate hotărî plasamentul copilului la o rudă sau la o altă familie. Ori, persoană sau într-o instituţie de ocrotire.

Acestea exercită drepturile şi îndatoririle care revin părinţilor cu privire la persoana copilului.

În acest caz, instanţa stabileşte dacă drepturile cu privire la bunurile copilului se exercită de către părinţi în comun sau de către unul dintre ei.

Locuinţa copilului după divorţ

Parintii se pot intelege asupra locuintei copilului dupa divort. Daca parintii nu se inteleg si decid contrar interesului superior al copilului instanta de tutela o stabileste.

Odata cu pronuntarea divortului, in sensul ca, locuinta copilului sa fie la parintele la care locuieste in mod statornic.

Daca pana la divort copilul a locuit cu ambii parinti, instanta ii stabileste locuinta la unul dintre ei, tinand seama de interesul sau superior.

In mod exceptional, si numai daca este in interesul superior al copilului instanta poate sa stabileasca ca poate sa locuiasca la bunici sau la alte rude ori persoane.

Avocat dreptul familiei Tudor Ion

Acordul ambilor parinti

Cu consimtamantul acestora, ori la o institutie de ocrotire. Acestea supravegheaza copilul si indeplinesc tot ce este necesar pentru sanatatea, educatia si invatatura sa.

Daca efecteaza exercitiul autoritatii parintesti, locuinta minorului nu poate fi schimbata fara acordul ambilor parinti.

In cazul in care parintii nu se inteleg cu privire la aceste aspecte hotaraste instanta de judecata sesizata.

Contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor

Parintii se pot intelege cu privire la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor.

De intelegere poate lua act notarul, in cazul divortului notarial sau instanta de tutela, prin hotararea de divort.

In caz de neintelegere, instanta de tutela stabileste contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere, educare si pregatire profesionala a copiilor.

Obligatia de intretinere se executa in natura, prin asigurarea celor necesare traiului . Si, dupa caz, a cheltuielilor pentru educare, invatatura si pregatire profesionala.

Numai dupa ce obligatia de intretinere nu se executa de bunavoie, in natura, instanta de tutela dispune executarea ei prin plata unei pensii de intretinere stabilota in bani.

Pensia de intretinere poate fi o suma fixa sau o cota procentuala din venitul lunar al celui care datoreaza pensie de intretinere.

Pensia de intretinere

Pensia de intretinere stabilita intr-o suma fxa se indexeaza de drept, trimestrial, in functie de rata inflatiei. 

Intretinerea datorata de parinte se stabileste pana la o patrime din venitul sau lunar pentru un copil. O treime pentru doi copii si o jumatate pentru 3 sau mai multi copii.

Cuantumul intretinerii datorate copiilor, impreuna cu intretinerea datorata altor persoane, potrivit legii, nu poate depasi jumatate din venitul net lunar al celui obligat.

Pensia de intretinere, plata in rate

Pensia de intretinere se plateste in rate periodice, la termenele convenite sau, in lipsa acordului lor, la cele stabilite prin hotarare judecatoreasc.

Partile pot conveni, sau daca sunt motive temeinice, instanta de tutela poate hotari ca intretinerea sa fie achitata prin plata unei sume globale. Aceasta sa acopere nevoile de intretinere ale celui indreptatit.

Poate sa apara o schimbare in ceea ce priveste posibilitatile financiare ale parintelui care plateste intretinerea si nevoia copilului care o primeste. Instanta de tutela, potrivit imprejurarilor, poate mari sau micsora pensia de intretinere sau poate hotari incetarea platii ei.

Alte obligatii in cadrul autoritatii parintesti

Parintii sunt obligati sa il intretina pe copilul devenit minor daca se afla in continuarea studiilor pana la terminarea acestora, dar fara a depasi varsta de 26 de ani.

Copilul datoreaza respect parintilor sai, indiferent de varsta sa. De asemenea, copiii au fata de parinti obligatia de intretinere, in conditiile legii.

Parintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului si nici copilul asupra bunurilor parintelui, in afara dreptului la mostenire si la intretinere.

Instanta care judeca litigiile privind autoritatea parinteasca

Conform art.94 pct.1 lit.a) si b) Cod procedura civila, judecatoria judeca cererile prevazute de Codul civil in competenta instantei de tutela si de familie.

Exceptie, cazurile in care prin lege se prevede in mod expres altfel. Precum si cererile referitoare la inregistrarile in registrele de stare civila, potrivit legii.

Conform art.95 pct.1 si 4 Cod procedura civila, tribunalul judeca, in prima instanta, toate cererile care nu sunt in competenta altor instante si orice alte cereri date de lege in competenta lor.

Adoptia, conform art.74 alin.(3) din Legea 273/2004 privind procedura adoptiei, sunt date in competenta tribunalului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul adoptatului. Cauzele pentru judecarea carora nu se poate determina instanta competenta se judeca de Tribunalul Bucuresti.

Instanta competenta sa judece litigiile

Regula de principiu este prevazuta in art.107 Cod procedura civila. Dispune ca cererea de chemare în judecată se introduce la instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel.

Instanţa rămâne competentă să judece procesul chiar dacă, ulterior sesizării, pârâtul îşi schimbă domiciliul sau sediul.

Dispozitii speciale cu privire la competenta teritoriala se gasesc in alte articole din Codul de procedura civila. De exemplu, cererile privitoare la stabilirea filiatiei sunt de competenta instantei de domiciliu a reclamantului.

Conform art.914 Cod procedura civila cererea de divort este de competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se află cea din urma locuinta comună a soţilor.

Dacă soţii nu au avut locuinţă comună sau dacă niciunul dintre soţi nu mai locuieşte în circumscripţia judecătoriei în care se află cea din urmă locuinţă comună.

Instanta competenta

Judecătoria competentă este aceea în circumscripţia căreia îşi are locuinţa pârâtul. Iar când pârâtul nu are locuinţa în ţară şi instanţele române sunt competente internaţional, este competentă judecătoria în circumscripţia căreia îşi are locuinţa reclamantul.

Dacă nici reclamantul şi nici pârâtul nu au locuinţa în ţară, părţile pot conveni să introducă cererea de divorţ la orice judecătorie din România.

În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorţ este de competenţa Judecătoriei Sectorului 5 al municipiului Bucuresti.

Mentiunile obligatorii din cererea de chemare in judecata in cazul litigiilor privind autoritatea parinteasca

Ca regula generala, acesea se afla in art.194 Cod procedura civila.

Cerere de chemare in judecata avand ca obiect autoritatea parinteasca se va putea referi la modificarea modalitatii de exercitare a autoritatii parintesti, schimbarea locuintei minorului sau pensia de intretinere.

Dispozitii speciale prevede legea in privinta divortului.

Cererea de divort trebuie sa cuprinda cele prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată. In plus,  numele copiilor minori ai celor 2 soţi ori adoptaţi de aceştia. Dacă nu sunt copii minori, se va menţiona în cerere această împrejurare.

La cerere se vor alătura o copie a certificatului de căsătorie şi, după caz, câte o copie a certificatelor de naştere ale copiilor minori. La cerere se poate alătura, după caz, înţelegerea soţilor rezultată din mediere cu privire la desfacerea căsătoriei şi, după caz, la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului.

Speta privind pensia de intretinere cand nu s-a facut dovada veniturilor paratului realizate in alta tara

Se intalnesc cazuri cand paratul arata ca nu realizeaza venituri sau ne se poate dovedi ce venituri are acesta.

Cu atat mai greu se poate dovedi aceasta cand paratul locuieste in strainatate.

Intr-o speta instanta a retinut ca, referitor la veniturile pârâtului, deşi nu s-a făcut dovada că acesta ar avea un loc de muncă sau că realizează venituri constante în tara, avand resedinta in strainatate. Aceasta, în condiţiile în care acesta nu a învederat o stare de boală care să-l pună în incapacitate de a munci.

Instanţa a considerat că acesta este apt de muncă, motiv pentru care poate fi prezumată realizarea unor venituri. A apreciat că altfel nu s-ar explica modul în care acesta îşi asigură propria existenţă în tara rspectiva.

Motivarea instantei

În acest caz, chiar în lipsa oricăror dovezi cu privire la veniturile şi posibilitatea lor de realizare, instanţa a stabilit cuantumul pensiei de la valoarea solicitata de reclamanta. Fiind vorba de o contribuţie minimă, raportată la nivelul veniturilor din tara unde are resedinta.

Conform cu dispoziţiile art. 529 Cod civil Cod Civil, care stabilesc că atunci când întreţinerea este datorată de părinte ea se stabileşte până la o pătrime din veniturile realizate. Dacă întreţinerea este datorată pentru un copil, ceea ce înseamnă o valoare de maxim 368,25 euro/1653,22 lei, prin raportare la venitul minim din Germania.

Instanţa a apreciat că solicitarea reclamantei de a-i fi plătită o pensie de 500 lei se încadrează în acest plafon stabilit de lege.

Faţă de aceste considerente, instanţa a admis acţiunea astfel cum a fost formulată. A stabilit în sarcina pârâtului obligaţia de a plăti în favoarea reclamantei o pensie de întreţinere în cuantum de 500 lei lunar. Incepând cu data introducerii cererii de chemare în judecată – 07.11.2014 şi până la terminarea studiilor de către reclamant. Dar nu mai mult de 26 de ani, sumă ce se va indexa de drept, trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei, în conformitate cu dispoziţiile 531 Cod Civil.

Alte articole de acelasi autor

Avocat dreptul familiei
Despre dreptul familiei si casatorie

Ce se poate face intr-un caz de malpraxis soldat cu decesul pacientului daca spitalul refuza accesul familiei la dosarul medical

In ce conditii se pot cere daune pentru incalcarea dreptului la propria imagine si, la viata privata si libertatea de exprimare

Cum trebuie procedat pentru limitarea puterilor unui sot care prin actele sale afeceaza grav interesele familiei

In ce conditii se aplica pedeapsa interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un autovehicul in cazul savarsitii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau altor substante

In ce consta reaua credinta in cazul infractiunii de abandon de familie si ce prevad celelalte infractiuni contra familiei

CONTACTEAZA AVOCAT TUDOR ION

Cabinet Avocat

avocat_tudorion@yahoo.com0724260393

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Solutii dentare accesibile si profesionale

  In ziua de astazi, toti oamenii pot beneficia de...

  Top 6 motive să investești în marketing digital

  Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

  Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

  Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

  Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

  În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...