Stiri
31.9 C
Buzău

Audierea prin videoconferinta, dupa ce ce reguli se face

Data:

Audierea prin videoconferinta a fost subiectul unui articol precedent, pe care insa trebuie sa-l modific pentru ca nu mai este de actualitate.

Avantajele folosirii tehnologiei se aplica in prezent si in cazul videoconferinței. Aceasta prezintă avantajul de a facilita audierile la distanță, evitându-se astfel deplasările inutile. De asemenea, reducerea costurilor procedurilor penale, micșorarea termenelor și evitarea unor probleme de securitate.

Din aceste motive, folosirea videoconferinței s-a generalizat în diferitele sisteme de justiție atât în procedurile interne, cât și în cele de cooperare judiciară internationala. Un argument in plus l-au constituit motivele speciale create de pandemie, au fost extinse  cazurile in care se poate face audierea prin videoconferinta.

 Aratam in forma initiala a articolului precedent ca, audierea în sistem de videoconferință era posibilă doar în procesele penale și numai pentru cei arestați la poliție sau deținuți în penitenciare care își exprimau acordul.

Legea 114/2021 a adus noutati in privinta audierii prin videoconferinta

Potrivit Legi nr.114/2021 privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19 audierile de aceste tip vor putea avea loc în orice proces. De exemplu, in procesele civile ședința se poate transmite public pentru oricine e interesat.

In acest sens, Ministerul Justiției a precizat că Legea privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19,  prevede ca atât procesele civile, cât şi cele penale să poată să se desfăşoare online. Până acum fiind utilizate mijloacelele de comunicare online doar în cazul audierilor din procesele penale și numai cu acordul persoanei în cauză.

Audierea prin video conferinta in procesele penale si civile

Pandemia legată de coronavirusul covid-19 a fost motivul pentru care s-a optat spre varianta videoconferinței.

Potrivit Ministerului, Legea privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19 ( Legea nr. 114/2021) aduce următoarele noutăţi:

În procesele civile – când este posibil, cu acordul părților, instanțele pot hotărî ca ședințele de judecată să se desfășoare fără participarea fizică a părţilor în sală de judecată, în format videoconferință.

În procesele penale – persoanele private de libertate, altele decât cele aflate în arest la domiciliu, pot fi audiate prin videoconferință, fără a fi necesar acordul acestora.

Aceste dispoziții nu se aplică în următoarele cazuri: audierea în cursul urmăririi penale, judecarea cauzelor cu inculpați minori, cauzele privind reabilitarea judecătorească și şedinţele de judecată declarate nepublice.

Noile dispoziții se aplică pe durata stării de alertă, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea acesteia, precizează Ministerul Justiției, care anunță că lucrează la mai multe proiecte de digitalizare a instanţelor de judecată.

Cazuri cand inculpatul  aflat la locul de detinere, dar audiat prin videoconferinta este considerat prezent

Regula este ca inculpatul aflat in stare de detinere trebuie sa fie prezent in instanta.

Cu toate acestea, Codul de proart. 205 din cedură penală si dispozițiile art. 204 alin. 7 din Codul de procedură penală prevăd urmatoarea situatie. Soluționarea contestației se face în prezența inculpatului, în afară de cazul când acesta lipsește nejustificat, este dispărut, se sustrage ori din cauza sănătății, din cauză de forță majoră sau stare de necesitate nu poate fi adus în fața judecătorului. Se consideră că este prezent și inculpatul privat de libertate care, cu acordul său și în prezența apărătorului ales sau numit din oficiu, după caz, și a interpretului, participă la soluționarea contestației prin videoconferință, la locul de deținere.”, se aplică în mod corespunzător.

Participarea inculpatului arestat preventiv este obligatorie conform art. 364 alin. 1 din Codul de procedură penală care dispune. Judecata cauzei are loc în prezența inculpatului.Aducerea inculpatului aflat în stare de deținere la judecată este obligatorie. Se consideră că este prezent și inculpatul privat de libertate care, cu acordul său și în prezența apărătorului ales sau numit din oficiu, după caz, și a interpretului, participă la soluționarea contestației prin videoconferință, la locul de deținere.

Regulile generale în materia audierii persoanelor potrivit art. 106 Cod procedura penala

(1) Dacă, în timpul audierii unei persoane, aceasta prezintă semne vizibile de oboseală excesivă sau simptomele unei boli care îi afectează capacitatea fizică ori psihică de a participa la ascultare, organul judiciar dispune întreruperea ascultării şi, dacă este cazul, ia măsuri pentru ca persoana să fie consultată de un medic.

(2) Persoana aflată în detenţie poate fi audiată la locul de deţinere prin videoconferinţă, în cazuri excepţionale şi dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), dacă persoana audiată se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 90, ascultarea nu poate avea loc decât în prezenţa avocatului la locul de deţinere.

Prezența inculpatului prin videoconferință poate fi realizată doar dacă inculpatul își dă acceptul în condițiile în care art. 205 alin. 7 din Codul de procedură penală folosește sintagma cu acordul său.

Avantajele audierii prin videoconferinta

Ca avocat specializat in drept penal, am intalnit cazuri in care era recomandabila audierea prin videoconferinta a unui inculpat confruntat cu probleme de sanatate. Scopul urmarit de organul de cercetare penala se realiza iar inculpatul nu mai suferea consecinte de genul celor de mai sus.
De asemenea,in anumite cazuri conditiile de transport ale detinutilor, mai ales cand sunt transferati de la diferite penitenciare din tar eraut foarte greu de suportat pentru acestia.

Un caz de necrezut a fost cand o persoana aflata in stare de arest si era diagnosticata cu cancer a cerut amanarea executarii pedepsei. In mod ciudat, expertiza medicala a stabilit ca acesta poate sa execute pedeapsa chiar si in astfel de conditii de boala grava iar instanta nu i-a admis cererea.

Cand a facut o noua cerere de amanare a executarii pedepsei,nu a mai fost adus la instanta, fiindca decedase intre timp.

Ca urmare, faptul ca in ultimul timp, procedura de cercetare penale din tara noastra foloseste tehnologia informationala este de apreciat.
Utilizarea videoconferintei faciliteaza audierea la distanta a persoanelor cercetate si deplasarile uneori inutile. Totodata, determina avantaje privind reducerea costurilor procedurilor judiciare,c eleritatea actului de justitie,accesul mai facil al justițiabilului la acestea.

VIDEOCONFERINȚELE TRANSFRONTALIERE ÎN UE

Pentru videoconferintele transfrontaliere s-a intocmit un ghid privind procedurile judiciare. Acesta examinează aspectele organizaționale, tehnice și juridice ale utilizării tehnologiei pentru videoconferințe. Mai mult, analizează utilizarea echipamentului în cadrul instanțelor și al camerelor pentru martori, precum și utilizarea echipamentului portabil.

Orientarea se aplică în cazurile în care videoconferințele sunt utilizate pentru
orice parte a procedurilor judiciare, în special pentru obținerea de probe
din locații afl ate la distanță, în alte state membre ale UE.

Anexa I la ghid furnizează detalii privind cadrul juridic pentru utilizarea transfrontalieră a videoconferințelor în materie penală, precum și în
materie civilă și comercială.

Celelalte anexe descriu standardele tehnice care trebuie luate în considerare. Oferă un rezumat al etapelor-cheie care trebuie urmate în procesul de utilizare a videoconferințelor în procedurile judiciare transfrontaliere. .
Documentul privește în principal utilizarea videoconferinței în cadrul
procedurilor judiciare ale instanțelor penale, civile și comerciale. Cu toate acestea,
multe dintre aspectele tehnice referitoare la utilizarea videoconferințelor sunt
aplicabile în mod mai general în cadrul comunității mai largi a justiției.

Audierea martorilor și a experților nu are loc întotdeauna în cadrul instanțelor și este
posibilă stabilirea unei conexiuni pentru videoconferință între instanțe și alte
locații. Precum reprezentanțe consulare și diplomatice, închisori, spitale și centre
de azil. Documentul poate fi utilizat ca atare, ca o bază pentru utilizarea
videoconferințelor în cadrul altor proceduri.

Jurisprudenta CEDO despre audierea prin utilizarea videoconferintei

Legislatia romana cu privire la ascultarea prin videoconferinta se doreste a fi conforma cu standardele ce rezulta din jurisprudența C.E.D.O.
Dispozitiile legale dispun ca utilizarea videoconferintei sa se faca cu garantarea dreptului la apărare a inculpatului si să aibă loc exclusiv în situația în care acesta își dă acordul și numai în prezența apărătorului său la locul de deținere.

Regula generala privind audierea prin videoconferinta o gasim in art.106 alin.(2) din Codul de procedura penala. In acest articol se arata ca persoana aflată în detenţie poate fi audiată la locul de deţinere prin videoconferinţă, în cazuri excepţionale şi dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor.
De asemenea, se precizeaza ca,in cazul prevăzut la alin. (2), dacă persoana audiată se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 90, ascultarea nu poate avea loc decât în prezenţa avocatului la locul de deţinere.

In ce priveste dispozitiile art.90 C.p.p. la care fac trimitere dispozitiile de mai sus,acesta dispune cu privire la asistența juridică obligatorie a suspectului sau a inculpatului. Astfel, asistența juridică este obligatorie:
a) când suspectul sau inculpatul este minor, internat într-un centru de detenție ori într-un centru educativ, când este reținut sau arestat, chiar în altă cauză, când față de acesta a fost dispusă măsura de siguranță a internării medicale, chiar în altă cauză, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
b) în cazul în care organul judiciar apreciază că suspectul ori inculpatul nu și-ar putea face singur apărarea;
c) în cursul procedurii în cameră preliminară și în cursul judecății în cauzele în care legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani.”

Alte dispozitii cu privire la ascultarea prin videoconferinta se gasesc in Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2016 precum si Legea 254/2013 privind executarea pedepselor.

Alte articole de acelasi autor

-Cum a sanctionat instanta angajatorul care sub pretextul unei abateri disciplinare nu a respectat interdictia concedierii salariatei gravide si ce alte interdictii privind concedierea exista;
-In ce situatii conflictul de interese si starea de incompatibilitate fac obiectul unui litigiu in instanta ca urmare a evaluarii Agentiei Nationale de Integritate;
–Pentru ce motive Curtea Constitutionala a apreciat ca dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, sunt formulate insuficient de clar;
-In ce situatii se poate limita programul de vizitare a minorului de catre un
parinte dupa divort;
-Avocat accidente – despagubiri accidente rutiere;
-Care sunt conditiile de admisibilitate a emiterii ordinului de protectie intr-un caz de violenta in familie
-Cum este aparat dreptul la propria imagine prin mijloace juridice;
–In ce situatii conflictul de interese este apreciat ca fiind infractiune.
–Cum va poate ajuta un avocat in cazul producerii unui accident rutier;
-In ce conditii nu se pedepseste infractiunea de violarea secretului corespondentei prevazuta de art.302 Cod penal;
-Din ce motive este bine sa se rezerve dreptul de uzufruct sau abitatie la instrainarea unei locuinte si ce greseli trebuie evitate;
-Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a
fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;
-In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.
-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;
-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;
-Renuntarea la judecata.
-Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;
-Avocat dreptul muncii.
-Cum a hotarat instanta despre nerespectarea indicatorului cedeaza
trecerea si prioritatea de trecere desi petentul a oprit la acest indicator.
Cabinet avocat Tudor Ion

Cabinet Avocat


0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va poate ajuta in litigii de drept penal.

Ne puteti contacta, dati click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

  Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

  Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

  Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

  Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

  În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

  Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

  Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...