Stiri
20.9 C
Buzău

ARESTAREA PREVENTIVA

Data:

.
Dispozitiile privind arestarea preventiva se gasesc in Codul de procedura penala, Sectiunea a 6-a intitulata “Arestarea preventiva”
In acest sens, conditiile si cazurile de aplicare a masurii arestarii preventive sunt prevazute in art. 223, acestea fiind urmatoarele:
-măsura arestării preventive poate fi luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, de către judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau de către instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza, în cursul judecăţii, numai dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit o infracţiune şi există una dintre următoarele situaţii:
-inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte;
-inculpatul încearcă să influenţeze un alt participant la comiterea infracţiunii, un martor ori un expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament;
-inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înţelegere frauduloasă cu aceasta;
-există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune sau pregăteşte săvârşirea unei noi infracţiuni.
Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit o infracţiune intenţionată contra vieţii, o infracţiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracţiune contra securităţii naţionale prevăzută de Codul penal şi alte legi speciale, o infracţiune de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, şantaj, viol, lipsire de libertate, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o infracţiune de corupţie, o infracţiune săvârşită prin mijloace de comunicare electronică sau o altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.
In ce priveste procedura de luare a masurii de arestare preventiva in cursul urmaririi penale, aceasta consta in faptul ca, dacă procurorul apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, întocmeşte o propunere motivată de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpat, cu indicarea temeiului de drept. Propunerea prevăzută la alin. (1), împreună cu dosarul cauzei, se prezintă judecătorului de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul de reţinere, locul unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea.
Solutionarea propunerii de arestare preventiva in cursul urmaririi penale se face insa de catre judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat conform art. 224 alin. (2), acesta  stabileşte termenul de soluţionare a propunerii de arestare preventivă, fixând data şi ora la care soluţionarea va avea loc. În cazul inculpatului aflat în stare de reţinere, termenul de soluţionare a propunerii de arestare preventivă trebuie fixat înainte de expirarea duratei reţinerii. Ziua şi ora se comunică procurorului, care are obligaţia de a asigura prezenţa inculpatului în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi. De asemenea, ziua şi ora se aduc la cunoştinţa avocatului inculpatului, căruia, la cerere, i se pune la dispoziţie dosarul cauzei pentru studiu. Inculpatul aflat în stare de libertate se citează pentru termenul fixat. Termenul se aduce la cunoştinţa procurorului şi avocatului inculpatului, acestuia din urmă acordându-i-se, la cerere, posibilitatea de a studia dosarul cauzei.
Soluţionarea propunerii de arestare preventivă se face numai în prezenţa inculpatului, în afară de cazul când acesta lipseşte nejustificat, este dispărut, se sustrage ori din cauza stării sănătăţii, din cauză de forţă majoră sau stare de necesitate nu se prezintă sau nu poate fi adus în faţa judecătorului. În toate cazurile, este obligatorie asistenţa juridică a inculpatului de către un avocat, ales sau numit din oficiu.
Participarea procurorului este obligatorie.
Judecătorul de drepturi şi libertăţi îl audiază pe inculpatul prezent despre fapta de care este acuzat şi despre motivele pe care se întemeiază propunerea de arestare preventivă formulată de procuror.
 Înainte de a proceda la ascultarea inculpatului, judecătorul de drepturi şi libertăţi îi aduce la cunoştinţă infracţiunea de care este acuzat şi dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit împotriva sa.
Judecatorul de drepturi si libertati poate sa admita propunerea de arestare preventiva in cursul urmaririi penale daca apreciaza ca că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, admite propunerea procurorului şi dispune arestarea preventivă a inculpatului, prin încheiere motivată.
Arestarea preventivă a inculpatului poate fi dispusă pentru cel mult 30 de zile. Durata reţinerii nu se deduce din durata arestării preventive.
 După luarea măsurii, inculpatului i se aduc la cunoştinţă, de îndată, în limba pe care o înţelege, motivele pentru care s-a dispus arestarea preventivă.
Respingerea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale
Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru arestarea preventivă a inculpatului, respinge, prin încheiere motivată, propunerea procurorului, dispunând punerea în libertate a inculpatului reţinut.Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, judecătorul de drepturi şi libertăţi poate dispune aplicarea uneia dintre măsurile preventive. prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b)-d). Dispoziţiile art. 215 alin. (9) se aplică în mod corespunzător.
 
Arestarea preventiva este o masura procesuala preventiva privativa de libertate, care consta in lipsirea de libertate a unei persoane in cazurile si cu procedura prevazuta de lege, inainte de solutionarea definitiva a unei cauze penale pentru a se asigura buna desfasurare a procesului penal ori pentru a se impiedica sustragerea invinuitului sau inculpatului de la urmarire penala, de la judecata ori de la executarea pedepsei.
 Arestarea preventiva poate fi luata in cazul savarsirii unei infractiuni numai in ipotezele limitativ prevazute de lege, astfel ca este o masura de exceptie, aspect care rezulta si din art. 49 aliin. 1 din Constitutie.
In acelasi timp, masurile preventive reprezinta institutii procesual penale cu caracter de constrangere, pe care organelle judiciare le pot lua fata de invinuit sau inculpat, in vederea unei bune desfasurari a procesului penal si a atingerii scopului acestuia.
 In literatura de specialitate s-a aratat ca masurile preventive se iau pentru ca invinuitul sau inculpatul sa fie impiedicat sa intreprinda anumite activitati care s-ar putea rasfrange negativ asupra desfasurarii procesului penal, sau asupra atingerii scopului acestuia. In acelasi sens, legea procesual penala prevede si ca masurile preventive au drept scop asigurarea bunei desfasurari a procesului penal ori impiedicarea invinuitului sau inculpatului de a se sustrage de la urmarirea penala, de la judecata ori de la executarea pedepsei Codul nostru de procedura penala, in materia masurilor preventive a suferit o serie de modificari importante in ultimii ani, care se impuneau pentru instituirea unor garantii eficiente ale respectarii principiului libertatii persoanei, ca regula de baza a procesului penal precum si in vederea armonizarii legislatiei noastre cu cea europeana si cu conventiile internationale la care tara noastra a aderat.

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Top 6 motive să investești în marketing digital

Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...

Cum să alegi cel mai bun curs social media pentru afacerea ta

Ești în căutarea acelui curs de social media care...