Stiri
38.7 C
Buzău

Acuzatia trebuie dovedita dincolo de orice indoiala rezonabila, numai atunci judecatorul dispune condamnarea

Data:

Acuzatia trebuie dovedita dincolo de orice indoiala rezonabila, numai atunci judecatorul dispune condamnarea

Acuzatia trebuie dovedita, astfel ca probele obtinute in mod nelegal nu pot fi folosite in proces. Conform art.103 alin.(2) Cod procedura penala condamnarea inculpatului are loc doar in situatia dovedirii acuzatiei dincolo de orice indoiala.

Avand in vedere aceste garantii procesuale Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra unei excepțiii de neconstituționalitate.  Respectiv, dispozițiile art. 396 alin,(2) din Codul de procedură penală. Condamnarea se pronunță dacă instanța constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat.

In decizia mentionata,Curtea Constitutionala a definit convingerea magistratului. Reprezinta starea unei persoane răspunzătoare de aplicarea legii, bazată pe buna-credință, care este împăcată cu propria conștiință morală. Aceasta o îndruma în aflarea adevărului prin utilizarea tuturor mijloacelor legale, respectiv a probelor.

Cum ajunge judecatorul la convingerea ca acuzatia este dovedita

Convingerea ce stă la baza hotărârilor pe care un judecător le pronunță are drept fundament o conștiință juridică. Se formează numai după epuizarea duelului judiciar. In măsura în care judecătorul nu poate ajunge la o concluzie fermă, legiuitorul a consacrat instituția reluării cercetării judecătorești. Sau, dupa caz, a dezbaterilor prevăzută de art. 395 din Codul de procedură penală.

Pentru a ajunge însă la o anumită convingere judecătorul va face o analiză logică, științifică și riguroasă a faptelor relevate. Cu respectarea principiilor legale referitoare la loialitatea administrării probelor și a aprecierii lor ca un tot unitar. Convingerea magistratului respectă principiul constituțional al independenței judecătorului care se supune numai legii.

Drept dovada, dreptul judecătorului dintr-un complet de judecată de a formula, potrivit propriei convingeri, o opinie separată.

Principiul independentei judecatorului

Curtea a constatat ca dispozițiile contestate nu contravin principiului independenței judecătorilor. Dimpotrivă, ele sunt o reflectare a acestuia, care reprezintă garanția constituțională a „nesupunerii” judecătorului unei alte puteri. Sau unor alte persoane sau interese, dinăuntrul sau din afara sistemului judiciar. „Supunerii” sale doar legii, orice structură de subordonare sau de comandă asupra acestuia este exclusă și nu îi poate afecta independența.

Noțiunea de „lege” este folosită în sensul său larg. Include Legea fundamentală si celelalte acte normative cu forță juridică echivalentă legii sau inferioară acesteia.

Curtea a constatat că dispozițiile legale criticate nu afectează prevederile constituționale ale art. 124.

În ce privește critica privind principiul supremației legii și la dreptul la un proces echitabil. Curtea s-a referit la dispozițiile legale referitoare la dispunerea condamnării doar atunci când acuzația a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă. Conferă procedurii caracterul echitabil, deoarece, orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului/inculpatului.  Principiul liberei aprecieri a probelor nu este absolut. Este mărginit de existența unor mijloace compensatorii care să asigure existența unui echilibru suficient între acuzare și apărare.

Forta marturiei neverificate in raport de faptul faptului ca acuzatia trebuie dovedita

Hotărârea din 15 decembrie 2011, pronunțată în Cauza Al-Khawaja și Tahery împotriva Regatului Unit este semnificativa.  Curtea a  analizat cazul în care mărturia neverificată depusă de un martor se coroborează cu alte mijloace de probă. Aprecierea caracterului său determinant depinde de forța probatorie a celorlalte mijloace de probă.

În fapt, termenul „determinant (ă) desemneaza o probă de asemenea relevanță sau importanță încât este în măsură să determine soluția cauzei. Când o declarație relatată reprezintă proba exclusivă sau determinantă împotriva acuzatului. Admiterea sa ca mijloc de probă nu implică automat încălcarea art. 6 paragraful 1 din CEDO.

Cazul când o condamnare se bazează exclusiv sau în mod determinant pe mărturiile martorilor care nu se înfățișează în instanță. Curtea trebuie să supună procedura celei mai riguroase examinări. Din cauza riscurilor, instanța europeană a stabilit că în fiecare dintre cauze trebuie să existe suficiente elemente de contrabalansare. Să ofere posibilitatea ca o condamnare să se bazeze pe o astfel de probă numai dacă aceasta este suficient de fiabilă ținând seama de importanța ei în cauză.

Conceptul de indoiala rezonabila fata de faptul ca acuzatia trebuie dovedita

Conceptul de îndoială rezonabilă a fost definit prin aceeași decizie. Curtea a constatat că acesta este tot de sorginte jurisprudențial-europeană. Ințelesul este regăsit în Hotărârea din 11 iulie 2006, pronunțată în Cauza Boicenco împotriva Republicii Moldova. Standardul de probă „dincolo de un dubiu rezonabil” permite deducerea sa și din coexistența unor concluzii suficient de întemeiate. Care sa fie clare și concordante sau a unor prezumții de fapt similare și incontestabile.

Iși are originea în modul de reglementare a sistemului probator.  Doctrina identifică două orientări majore. A capacității probelor de a convinge, respectiv de a conduce la formarea convingerii intime a judecătorului. Si, orientarea specifică sistemului de drept continental. Cea a capacității probelor de a demonstra vinovăția, dincolo de orice îndoială rezonabilă, specifică sistemului de drept anglo-saxon și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului.

Din analiza sistematică rezultă înlocuirea primului de către legiuitor în cuprinsul noii reglementări. A fost preferata cea de-a doua orientare, preluată în legislația românească din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Așadar, judecătorul trebuie convins „dincolo de orice dubiu rezonabil” de către procuror sau de către părți. El nu are sarcina de a administra probe pentru aflarea adevărului, așa cum se întâmpla sub imperiul vechiului cod. Doar în mod subsidiar pentru formarea convingerii sale, astfel cum rezultă din prevederile art. 100 alin.(2) din Codul de procedură penală.

Alte articole de acelasi autor
-Cum stabileste instanta cat de mare este pedepsa cand pronunta condamnarea pentru savarsirea unei infractiuni;
Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
–Ce a avut in vedere I.C.C.J cand a dispus încetarea procesului penal pentru infracţiunea de nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului ca urmare a împăcării părţilor.
-In ce conditii in cazul cererii de divort din culpa exclusiva a paratului acesta poate fi obligat la plata unei prestatii compensatorii sub forma unei rente viagere;
–Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la
regimul circulatiei rutiere;
-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice;
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat
prin accident;
– Ce inseamna un avocat in Uniunea Europeana;
–Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de
Societatea Comerciala;
–Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine.
Cabinet avocat Tudor Ion
Responsabilitate, profesionalism,loialitate fata de client
www.avocat-tudor.ro
0724260393

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Panouri solare pentru casele din zonele izolate: Avantaje și provocări

Am descoperit că panourile solare pentru casele din zonele...

O promovare online eficienta pentru business-ul tau

Traim intr-o lume in care aproape tot se intampla...

Cum sa ai confortul necesar in interior?

Sistemele HVAC reprezinta un element esential pentru confortul si...

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...