Stiri
16.5 C
Buzău

ACHIZITIILE PUBLICE

Data:

Statul s-a preocupat de acest domeniu inca de pe vreamea domnitorului A.I.Cuza
Achizitiile publice reprezinta un domeniu in care activeaza cabinetul nostru de avocatura.
Achizitiile publice au constituit o preocupare permanenta si importanta a statului roman precum si a contribuabililor si anume, cheltuirea cat mai eficienta a banului public.
Se poate spune ca, aceasta a constituit chiar si preocuparea legiuitorului din Principatele Romane, cum de altfel se poate constata din examinarea “Regulamentului relativ la contabilitatea publica” , adoptat dedomnitorul Alexandru Ioan Cuza prin Decretul nr. 29 din 29 noiembrie1860 care a fost primul nostru act normativ in care a fost reglementat domeniul achizitiilor publice.
Sectorul public, autoritatile administratiei publice si anumite persoane juridice care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitate publica apa, energie, transport si posta (denumite autoritati contractante in legislatia privind achizitiile publice) au nevoie să obţină produse, servicii şi lucrări pentru realizarea activităţilor pe care le desfăsoara.
In acest scop va fi necesar ca acestea sa urmeze o anumita procedura, reglementata prin dispozitii legale, procedura prin care se atribuie contractele de achizitie publica. Aceasta va trebui sa se circumscrie cerintelor privind gestionarea eficienta a resurselor bugetare precum si administrarea bunurilor proprietate publica iar modalitatea de aplicare a procedurilor in aceste activitati -de achizitii
este reglementata in mod detaliat prin legislatia din materia achizitiilor publice.
Ce reprezinta achizitiile publice
 
Achizitia publica-conform unor opinii din literatura de specialitate reprezinta atat procesul cat si rezultatul achizitionarii de catre o autoritate publica a unor produse, servicii sau lucrari de la operatorii economici.
Prin urmare, in cazul achizitiei publice una din partile contractului de achizitie publica este o autoritate a administratiei publice sau un alt subiect autorizat de o autoritate a administratiei publice care incheie contracte avand ca obiect realizarea unui interes general, a unui interes public, fie prin prestarea unui serviciu public, fie prin exercitarea unei atributii publice. Cealalta parte este un operator economic , care participa la aceasta procedura, subiect despre care se va face referire in continuare.
Reglementarea achizitiilor publice
 
Achizitiile publice sunt reglementate prin OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, astfel cum a fost modificata si completata. De mentionat ca, in scopul de a perfectiona legislatia achizitiilor publice, dar si din necesitatea combaterii fenomenului coruptiei, a cheltuirii nejustificate a fondurilor bugetare, OUG nr. 34/2006 a fost modificată şi completată prin mai multe acte normative intre care ultimul este OUG nr. 77/2012. Actul normativ mentionat prezinta un numar mare de articole si situatii complexe astfel ca , ne vom referi doar la o parte din prevederile sale.
Astfel, in capitolul I al acestui act normativ sunt definite unele dintre institutiile din domeniul achizitiilor publice intre care exemplificam:
-contractul de achizitie publica, contract comercial care include si categoria contractului sectorial, cu titlu oneros , incheiat in scris de una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestari economice;
-operator economic- oricare furnizor de produse , prestator de sevicii ori executant de lucrari- persoana fizica sau juridica, de drept public sau privat , ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniu care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executii de lucrari.
Scopul contractului de achizitie publica il constituie:promovarea concurenţei  între operatorii economici; garantarea tratamentului egal şi nediscriminare a operatoriloreconomici; asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie
publică; asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicare a procedurilor de atribuire de către autorităţile contractante.
Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publica:
nediscriminarea (intre operatorii economici); tratamentul egal; recunoaşterereciprocă;transparenţa;
proporţionalitatea; eficienţa utilizării fondurilor publice; asumarea răspunderii.
Regulile comune aplicabile procedurii de atribuire a contractului de achizitie:
ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA, regulile de elaborare a documentatiei de atribuire, regulile de participare la procedura de atribuire, regulile de publicare a anunturilor de intentie, de participare si de atribuire, regulile speciale de transparenta
aplicabile achizitiei publice, regulile de comunicare si transmitere a datelor.
www.avocat-tudor.ro
Av. Tudor Ion 0724260393

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Articolul anterior
Articolul urmator

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Solutii dentare accesibile si profesionale

In ziua de astazi, toti oamenii pot beneficia de...

Top 6 motive să investești în marketing digital

Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...