Stiri
38.7 C
Buzău

Accidentul de munca, conditiile in care raspunde angajatorul

Data:

Accidentul de munca este o situatie nedorita pentru orice angajat.

Dar si pentru angajator pentru ca trebuie sa-l previna si sa-l gestioneze.

De aceea trebuie sa cunoasca ce situatii constituie accident in munca conform legii  securității și sănătății în muncă.

Totodata, si ce masuri trebuiesc luate in scop de prevenire pentru ca accidentele de munc se pot produce oricand.

Mai trebuie cunoscut ce tipuri de accidente exista, ce obligatii au angajatorii si angajatii.

Accidentul de munca, problema de actualitate

Mass media publica des stiri despre accidentele de munca.

De exemplu, un muncitor a fost ranit grav dupa ce o teava cu apa fierbinte din subteran s-a fisurat si acesta a murit. Un al doilea muncitor afectat de accidentul de munca a suferit arsuri pe 80% din suprafata corpului.

Un muncitor care lucra într-un santier naval a murit, după ce a fost strivit între o piesă şi un perete, în timp ce se afla la bordul unei nave.

Se poate constata cat de importanta este luarea si respectarea masurilor de securitate si protectie in munca.

Cum reglementeaza legea accidentul de munca

Din aceste ratiuni, prin Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă rezulta asemenea masuri.

In aceasta lege se definesc termenii de accident de muncă și, respectiv, îmbolnăvire profesională.

Astfel, accidentul de muncă reprezinta vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută profesională.

Are loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. Provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.

Orice eveniment, asa cum este definit anterior, va fi comunicat de îndată angajatorului, de către conducătorul locului de muncă.

Sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia.

Dacă printre victimele evenimentului se află şi lucrători ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat şi angajatorilor acestora de către angajatorul la care s-a produs evenimentul.

Responsabilitatile angajatorilor in caz de accident de munca

-sunt obligați să anunțe autorităților orice eveniment  medical care se produce în cadrul firmei.

Indiferent dacă e vorba de boli profesionale, accidente la locul de muncă sau accidente de traseu.

Încălcarea acestei obligații este sancționată cu o amendă cuprinsă între 3500 și 7.000 de lei.

-să comunice către inspectoratele teritoriale de muncă toate evenimentele, așa cum sunt definite la art. 5, lit.f) din Legea nr. 319/2006.

-art. 50 din Legea nr. 346/ 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Angajatorul trebuie să comunice asiguratorului accidentele soldate cu incapacitate de muncă sau cu decesul asiguraților.

Precum și incidentele periculoase, de îndată ce angajatorii au luat cunoștință de producerea acestora.

Clasificare accidentul de munca dupa urmarile produse

-accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice;

-accidente care produc invaliditate;

-accidente mortale;

-accidente colective, cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza.

Asigurarea pentru accident de munca si boli profesionale

Important in astfel de cazuri este incheierea unei asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.

Are drept scop prevenirea accidentelor de munca, dar si reabilitarea medicala si profesionala a asiguratilor.

Totodata, salariatii care se ranesc la serviciu pot primi bani pe termen lung si scurt, sub forma de indemnizatii si alte ajutoare.

Exemple de accidente de munca

-accidentul suferit de persoane aflate în vizită în întreprindere și/sau unitate, cu permisiunea angajatorului;

-accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public. Inclusiv în cadrul unor activități culturale, sportive, în țară sau în afara granițelor țării, în timpul și din cauza îndeplinirii acestor sarcini;

-accidentul survenit în cadrul activităților cultural sportive organizate, în timpul și din cauza îndeplinirii acestor activități;

-accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acțiuni întreprinse din proprie inițiativă pentru salvarea de vieți omenești;

– accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acțiuni întreprinse din proprie inițiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care amenință avutul public și privat.

Accidentul cauzat de activități care nu au legătură cu procesul muncii.

Dacă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator.

Ori în alt loc de muncă organizat de aceștia, în timpul programului de muncă, și nu se datorează culpei exclusive a accidentatului;

-accidentul de traseu. Dacă deplasarea s-a făcut în timpul și pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator și invers;

-accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de muncă.

Sau de la un loc de muncă la altul, pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă;

-accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este încadrată victima.

Ori de la orice alt loc de muncă organizat de acestea, la o altă persoană juridică sau fizică, pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, pe durata normală de deplasare;

Accidentul de munca suferit înainte sau după încetarea lucrului.

Dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de muncă, utilajul ori materialele.

Ddacă schimba îmbrăcămintea personală, echipamentul individual de protecție sau orice alt echipament pus la dispoziție de angajator.

Dacă se afla în baie ori în spălător sau dacă se deplasa de la locul de muncă la ieșirea din întreprindere sau unitate și invers;

-accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dacă acesta a avut loc în locuri organizate de angajator, precum și în timpul și pe traseul normal spre și de la aceste locuri;

Accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor români sau de persoane fizice române

Trebuie sa fie delegați pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara granițelor țării.

Pe durata și traseul prevăzute în documentul de deplasare;

-accidentul suferit de personalul român care efectuează lucrări și servicii pe teritoriul altor țări.

In baza unor contracte, convenții sau în alte condiții prevăzute de lege. Incheiate de persoane juridice române cu parteneri străini, în timpul și din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;

-accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare, recalificare sau perfecționare a pregătirii profesionale, în timpul și din cauza efectuării activităților aferente stagiului de practică;

Accidentul determinat de fenomene sau calamități naturale

Cum ar fi furtună, viscol, cutremur, inundație, alunecări de teren, trăsnet (electrocutare). Dacă victima se afla în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;

-dispariția unei persoane, în condițiile unui accident de muncă și în împrejurări care îndreptățesc presupunerea decesului acesteia;

-accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni.

Accidentul de circulatie

În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice, soldate cu decesul victimelor. Iar printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu.

Serviciile poliţiei rutiere vor comunica evenimentul la inspectoratul teritorial de muncă din judeţul pe raza căruia s-a produs.

Studiu de caz privind accidentul de munca

Reclamanta s-a aflat în concediu medical o lungă perioadă de timp pentru a se recupera fizic dar şi psihic, fiind traumatizată de accidentul produs.

La finalul perioadei de concediu medical, reprezentanţi ai angajatorului, au determinat-o sa-si înainteze demisia şi să renunţe, totodată, la dreptul de preaviz.

Motivat de faptul că, în continuare nu va mai putea lucra la fel de productiv ca şi până la accident şi este indicat să înceteze raporturile de muncă.

Reclamanta a solicitat un loc de muncă adecvat capacităţii sale de lucru, însă angajatorul nu i-a oferit.

Motiv pentru care s-a văzut nevoită să-şi înainteze demisia, pârâta emiţând Decizia nr. 170/13.04.2020.

Incidentul din data de 30 august 2019 a fost înregistrat şi cercetat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj ca şi accident de muncă. Potrivit Formularului pentru înregistrarea accidentelor de muncă FIAM nr.42/24.09.2019.

In ce a constat accidentul de munca

In procesul verbal nr. 2602 /10.09.2019 de cercetare a evenimentului produs în data de 30.08.2019 s-a stabilit cauza de producere a acestuia.

Fapta salariatei, care, prin introducerea mâinii între maşina de dezosat şi banda transportoare, în timp ce acestea funcţionau, s-a expus pericolului de accidentare.

A nerespectat prevederile art. 22 şi 23 din Legea 319/2006 si a prevederilor art. 62 din IPSSM pentru muncitorii necalificaţi tăiere păsări.

Salariata fiind sancţionată disciplinar, conform prevederilor art. 248 alin.1 lit. a din Codul muncii, cu avertisment scris .

Apelanta reclamantă nu a contestat nici procesul verbal de cercetare a evenimentului, prin care s-a constatat culpa sa exclusivă în producerea acestuia, fără reţinerea vreunei culpe concurente a angajatorului, şi nici decizia de sancţionare disciplinară.

Ce a retinut instanta despre accidentul de munca

Instanta a retinut ca prejudiciul suferit de reclamantă este, astfel, unul cert, ce este urmarea directă a accidentului de muncă.

Accidentul s-a produs în timpul programului de lucru şi pentru care angajatorul pârât se face culpabil.

Dat fiind că instructajul în vederea manevrării în siguranţă a maşinii de dezosat piept de pui AMF-BX, marca STORK, nu a fost efectuat reclamantei.

Aceasta manevrând utilajul în considerarea cunoştinţelor anterioare, noul utilaj fiind diferit în ceea ce priveşte protecţia faţă de cel vechi.

Incidentul din data de 30 august 2019 a fost înregistrat şi cercetat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj ca şi accident de muncă. Potrivit Formularului pentru înregistrarea accidentelor de muncă FIAM nr.42/24.09.2019.

Pentru toate acestea, dar şi având în vedere concluziile raportului de expertiză precum şi înscrisurile medicale.

Din acestea rezultă afectarea capacităţii adaptative a reclamantei cu 25% afectare permanentă şi ireversibilă.

Precum şi afecţiunile psihice declanşate de acest accident de muncă.

A solicitat admiterea apelului, modificarea, în tot a sentinţei, în sensul admiterii cererii de chemare în judecată aşa cum a fost formulată.

In ce a constat vinovatia angajatorului in privinta accidentului de munca

Sunt îndeplinite condiţiile raspunderii delictiuale.

Existenţa unei fapte ilicite comisă de angajator. Cauzarea unui prejudiciu material şi moral angajatului. Legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu şi vinovăţia angajatorului pârât.

Existenţa acestor condiţii cumulative care au condus la accidentul de muncă soldat cu impotenţa funcţională a mâinii drepte a reclamantei.

O îndreptăţesc pe acesta să solicite instanţei să oblige entitatea juridică angajatoare. Aceasta are deplină legitimitate procesuală pasivă, la plata sumelor solicitate, reprezentând juste şi echitabile dezdăunări pecuniare.

Cu privire la daunele morale, este cert ca reclamanta a fost afectată moral de accidentul de muncă. A rămas cu o incapacitate de folosire a mâinii drepte care-i va afecta tot restul vieţii desfăşurarea normală a activităţii.

Incearcă sentimente de frustrare şi neputinţă care şi-au pus amprenta şi în plan psihic declanşând tulburări depressive.

Acestea au fost acutizate de atitudinea lipsită de orice formă de empatie a angajatorului.

Care a fost solutia instantei cu privire la accidentul de munca

In contextul în care, pentru considerentele care preced, nu se poate reţine culpa angajatorului în producerea accidentului de muncă.

Nici ca urmare a nerespectării obligaţiilor de a asigura sănătatea şi securitatea în muncă a salariaţilor.

Nici prin prisma atribuirii unor sarcini de serviciu care au excedat atribuţiilor menţionate în fişa postului reclamantei.

Nu este îndeplinită condiţia faptei ilicite săvârşită de acesta în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.

Si implicit, şi nici a unei legături de cauzalitate între aceasta şi efectul prejudiciabil suferit de salariat.

Nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 253 alin.1 Codul muncii, angajatorul nu poate fi obligat să o despăgubească pe salariată.

In niciuna din modalităţile solicitate prin acţiune, respectiv prin acordarea unei rente globale, a unei rente lunare şi a daunelor morale solicitate

Alte articole de acelasi autor:

Accesul, fara drept, la un sistem informatic, infractiune prevazuta de art. 360 Cod penal;

Infractiunile informatice Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos(art.250 Cod penal);

Infractiuni Informatice – Perchezitia informatica;

Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;

Ce trebuie sa stim despre combaterea infractiunilor de coruptie prin Directia Nationala Anticoruptie

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Cabinet avocat Tudor Ion, va ajuta in situatii accidente de munca

Luati legatura cu noi, click aici sau email office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Panouri solare pentru casele din zonele izolate: Avantaje și provocări

  Am descoperit că panourile solare pentru casele din zonele...

  O promovare online eficienta pentru business-ul tau

  Traim intr-o lume in care aproape tot se intampla...

  Cum sa ai confortul necesar in interior?

  Sistemele HVAC reprezinta un element esential pentru confortul si...

  Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

  Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...